torsdag 8 maj 2008

Hur evolution förvanskas i USATyvärr ser man allt som oftast diskussioner i USA som handlar om evolution vs skapelse. Och någonstans i evolutionsutbildningen i staterna verkar det ha gått väldigt fel. Alltid handlar evolution om "Den starkes överlevnad", något som de religiösa använder som något slags moraliskt slagträ för att visa hur nazistiskt, rasistiskt/valfritt fascistiskt epitet "darwinism" är.

Nu handlar ju inte evolution om den starkes överlevnad. "Survival of the fittest" översätts inte med "styrka", utan "mest anpassad". Evolutionen gynnar den som är bäst lämpad för sin miljö, inte den som är "starkast" eller "friskast". Pygméer i Afrikas djungler är knappast utvecklade på grund av sin fysiska storlek eller styrka, utan för att det är en fördel i deras miljö att vara liten av någon anledning. Mörk hud skyddar bäst mot solens strålning, medan ljus hy har fördelar i andra miljöer.... högre matematisk intelligens gynnar individer i vårt samhälle bättre än fysisk styrka. Osv osv.
Kristna tokdårar som tecknaren ovan har alltså totalt missuppfattat evolutionsteorin när han säger "Evolutionens slutgiltiga lösning är elminieringen av de svaga".

Fast antagligen har han inte missuppfattat någonting utan gör det helt uppsåtligt...

Inga kommentarer: