fredag 22 februari 2008

Ryssland hotar med våld

Det var väl egentligen bara en tidsfråga innan Putins Ryssland skulle börja uttrycka sig med maktmedel baserade på annat än gas-monopol.
Samma dag som den gamle stockkonservative Gunnar Hökmark lyckas förmedla ett nyanserat och sammanhängande budskap om svensk säkerhetspolitik kopplat till ryskt , via gas-distributionsmonopol, maktutövande....så går ryssarna ut med direkta hot om våld i samband med Kosovo-situationen.

Gammmal unken ryss-skräck borträknat så har det de sista 5 åren synts en tilltagande benägenhet från Rysslands sida att både utöva ekonomisk utpressning mot sina grannstater och att provocera militärt gentemot västländer. Detta till trots diskuteras svensk säkerhetspolitik fortfarande på penninggrunder, inte på hur säkerhetsläget ser ut, vilka långsiktiga konsekvenser vi får...eller vad som ska prioriteras framöver.

Nej, vi behöver inte ett invasionsförsvar enligt kalla kriget-modellen. Däremot behöver vi ett försvar som kan hantera militära aktioner riktade mot Sverige. När ryska trupper besätter Fårön och östra Gotland för att skydda Gazproms gasledning handlar det inte om att förhandla, utan om att avskräcka....först då har vi ett förhandlingsläge i första hand. Det håller inte att projicera svensk mentalitet på rysk politik och vi måste förstå att maktutövning med hjälp av hot om våld inte är främmande för Kreml. Då får vi också anpassa oss efter situationen som råder, inte efter hur vi vill att den ska vara. Här är en tankeställare från Expressen om hur det skulle kunna bli.

Aktuellt:
Ryskt bombflyg avvisat över Norge
Ryskt bombflyg avvisat över Storbritannien
Ryskt bombflyg avvisat av britterna - video från BBC
Ryskt bombflyg avvisat över Japan/Amerikanska skepp

Skär alltså inte ner mer på försvaret. Ge försvaret dessutom tydliga uppgifter och mandat.

2 kommentarer:

Kragom sa...

Kolla in SVD-sidan igen, budskapet från ryssarna är nu helt annorlunda...?

Forbo sa...

Kragom,
Ja, det var lite märkligt hur SVD formulerade om rubriken, men de stuvar väl om i nyhetsartiklarna eftersom. Även rubriken och i viss mån innehållet på cnn-sidan jjag länkade om till har ändrats ser jag.
Tack för din kommentar!