tisdag 1 april 2008

Vikingar hit och vikingar dit

Nu har Engelska forskare kommit fram till att Danskarna är världens lyckligaste folk, och med lite låg historiekunskap om Skandinavien gör de kopplingen mellan att Danskarna litar mer på sina medmänniskor än andra folkslag gör och att de gamla vikingarna handlade mycket med olika folkslag och helt enkelt fick förlita sig på förtroenden i avsaknad av kontrakt.
Att den här tilliten inte finns hos dagens Svenskar och Norrmän tas inte upp i rapporten...

Det är väl ändå bra märkligt att dessa vikingar alltid dyker upp som bakgrundsförklaring till vår samtida kultur. Kristnandet av landet, stormaktstidens kraftiga centralisering och byråkratisering av Sverige och den stora mixen av tyskt, franskt, holländskt och engelskt influerande nämns aldrig. Speciellt tydligt blir detta i den Anglosaxiska världen där man tydligen läser om vikingarna i grundskolan, medan obetydliga, för den anglosaxiska historien, händelser som 30åriga kriget, reformationen, reduktionen, indelningsverket, det evinnerliga utarmandet av skandinavien på grund krigen och förlusten av Finland som var svenskt i 700 år...tydligen inte haft någon historisk påverkan överhuvudtaget på folkkynnet... nejdå, bara vikingarnas korta lilla period är det som präglat oss fram tills dessa dagar.
Exempelvis får man ju till leda alltid höra av Brittiska och Amerikanska vänner och kolleger: "You used to be the vikings...and now you're bleeding pacifist liberals".... tänk om man en gång finge höra "Ni brukade skicka halva den manliga befolkningen i bajonettanfall mot numerärt överlägsna ryssar, preussare, polacker, danskar och tyskar, förlorade halva kungariket ..inte konstigt att befolkningen är så emot krig"

Gud bevare oss för vikingarna...

Inga kommentarer: